HOME WAT DOEN WIJ HOE DOEN WIJ DAT PRAKTISCHE INFORMATIE
COGNITIEVE GEDRAGSTHERAPIE is een samensmelting van twee psychotherapeutische methoden: cognitieve therapie en gedragstherapie.
De combinatie bestaat uit:
1) hoe wij naar gebeurtenissen kijken/ hoe wij de dingen die ons overkomen interpreteren. Daar ontstaat ook ons beeld over onszelf uit en zo kunnen we onzeker worden in combinatie met:
2) Hoe je doet want dat be´nvloedt weer hoe je je voelt. Bijvoorbeeld: Als je uit angst bepaalde situaties vermijdt dan zal de angst groter gaan worden in plaats van afnemen. Wie zijn mening niet goed naar voren kan brengen, wordt eerder onzeker of juist ge´rriteerd.
EMDR
  EMDR Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort tot EMDR, is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van traumatische ervaringen. Dit kan zijn een schokkende ervaring, zoals een verkeersongeval of een geweldsmisdrijf. Maar ook voor andere ervaringen die veel invloed hebben gehad op de ontwikkeling van iemands leven zoals pesterijen of krenkingen in de jeugd, die in het hier-en-nu nog steeds invloed hebben kan de methode gebruikt worden.

SCHEMA THERAPIE: Een vorm van psychotherapie waarbij er gebruik gemaakt wordt van zowel cognitieve gerdagstherapie en onder andere Gestalt therapie. Het gaat ervan uit dat er 18 schemaĺs zijn welke ons gedrag bepalen. Hiermee kun je verklaren en achterhalen waarom wij bepaald gedrag maar blijven herhalen en ook hoe wij uit die cirkel kunnen komen.
 
   
                                 © 2008 coaching-plus voor directieve hulp
Designed and Developed by Iwebware