HOME WAT DOEN WIJ HOE DOEN WIJ DAT PRAKTISCHE INFORMATIE
Wij bieden een combinatiepakket aan aan bedrijven die het belangrijk vinden dat hun mensen zich lekker voelen. Wij kunnen een brede waaier aan dienstverlening bieden door expertise variërend van trainingservaring en coaching op:
1) gedragsniveau (niveau 1)
2) de onderliggende structuren van het gedrag (niveau 2)
3) tot de meest basale kern (het wezen, ik, zijn).

Het gaat hierbij dus zowel om gezondheidspreventie als om herstel. Gezondheidspreventie werkt als volgt:
• het herkennen van de eigen structuren en patronen (het verleden) welke
• zich in iemands leven blijven herhalen (het heden)
• het veranderen van oude aangeleerde structuren welke niet meer nodig zijn en eigen vrijheid in keuzes in de weg staan (de toekomst).

Herstel ...
  Herstel werkt ongeveer hetzelfde maar dan is heeft iemand reeds klachten ontwikkeld. Om uitval te voorkomen is het dus van belang om aan gezondheidspreventie te doen.

Trefwoorden zijn onder andere: training, conflicthantering, stresshantering, teambuilding, communicatie, effectief leidinggeven, persoonlijke effectiviteit, presentatie, coaching, psychosociale preventieve begeleiding om arbeidsuitval te voorkomen, reďntegratie, sparringpartner voor HR etc.
 
   
                                 © 2008 coaching-plus voor directieve hulp
Designed and Developed by Iwebware